Våre mål

Namdal Tankrens AS skal oppfylle krav i offentlig regelverk og alle ansatte skal stelle godt med sine kunder og legge vekt på at jordkloden skal være en god plass å leve både i dag og for neste generasjon. Vi skal ikke spre sykdommer til dyr eller mennesker. Namdal Tankrens AS skal alltid bli bedre. Viktig informasjon for kunder skal finnes på nettsiden