Slamtømming

Tømming av vanlige slamtanker foregår ved vanlig avvanning, men tette tanker og der det er noe galt med utløp, kan man ikke avvanne.
Da blir innholdet i tanken sugd opp og kjørt bort.

IMG_8093