Mobil avvanning

Link til Kompostering/viderebehandling
test

Ved mobil avvanning skjer alt ved septiktanken. Tanken tømmes på vanlig måte. Deretter avvannes septikken slik at vannet blir pumpet tilbake til kummen, og vi sitter tilbake med et slamprodukt som inneholder 10 – 15 prosent fast stoff. Dette medfører langt mindre transport og vi har et slam som kan komposteres med en gang.