Kompostering

Slammet blir først lagt opp i ranker, og blandet med flis. Slammet blir vendt med rankemaskina når det har oppnådd riktig temperatur.
Temperaturen spiller en viktig rolle i denne prosessen.
Etter at prosessen er ferdig blir komposten blandet med sand og siktet i sikteverket. Etter denne prosessen er jorda ferdig til bruk.

Kompostering foregår på et godkjent anlegg ca 5 km fra E6 ved Heia.

Ved kompostering av slam blir risiko for spredning av alvorlige sykdommer redusert. Ved kompostering fjernes ugrasfrø.

Dokumentasjon av kvalitet vil bli lagt ut på hjemmesida.

Last ned avtaleformular for kjøp av kompostjord. Signer avtalen og send til [email protected]